Aparat władzy

   128   Dopasowanie się.

   129   Prześladowania

   130   Więzienie Brauweiler

   131   Pieśń obozowa z Emsland

   132   Trybunały nadzwyczajne

   133   Więzienie Klingelpütz

   134   Obóz koncentracyjny

   135   Policja

   136   Policja kryminalna